Het Orkest

Het Orkest

Het Orkest staat onder leiding van Jurgen Nab

De Aanzet en Preludium

De Aanzet en Preludium

De Aanzet staat onder leiding van Gerda Baggermans, Preludium wordt gedirigeerd door Bert Baggermans

 

Preludium

Preludium

Het leerlingen orkest Preludium is een orkest waarin gevorderde leerlingen spelen die het A-diploma hebben behaald (of minimaal op dit niveau kunnen spelen), als opstapje naar het ‘grote’ orkest. De muzikale uitdaging wordt al wat groter in dit orkest en waar mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van de muzikanten. In de loop van het jaar komen zoveel mogelijk verschillende muziekstijlen aan bod. Het leerlingen orkest treedt regelmatig op, het jaarlijks voorjaarsconcert in Junushoff, de kerstconcerten in de stad en diverse concerten in park of wijk. Prelusium staat onder leiding van Bert Baggermans. De samenstelling van Preludium verandert elk jaar vanwege de doorstroming. Want het uiteindelijke doel is om mee te mogen gaan spelen met het Orkest! Elk jaar in juni gaan er weer leerlingen op examen en schuiven zij een orkest door. In Preludium spelen inmiddels zo’n 40 leerlingen!

Preludium reperteert elke maandag van 19.15 – 20.15 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Voor meer informatie over de Aanzet: stuur een mailtje naar Gerda Baggermans: jeugd@harmoniewageningen.nl, of bel 0318-636649.

De Dirigent

Preludium staat al jaren onder enthousiaste leiding van Bert Baggermans. Bert, inmiddels erelid van de vereniging en zelf muzikant in hart en nieren, geeft saxofoonles, speelt in diverse orkesten en ensembles en heeft op maandag avond Preludium. Bert is in zijn jonge jaren begonnen als slagwerker bij “De Harmonie” en vond later een grotere uitdaging als saxofonist. In 2003 behaalde hij zijn diploma als assistent dirigent na 2 jaar in de avonduren de opleiding gevolgd te hebben. Enthousiast, creatief en kundig zijn woorden die Bert typeren.