Het Orkest

Het Orkest

Het Orkest staat onder leiding van Jurgen Nab

De Aanzet en Preludium

De Aanzet en Preludium

De Aanzet staat onder leiding van Gerda Baggermans, Preludium wordt gedirigeerd door Bert Baggermans

 

Lid worden

Lijkt het je leuk om bij de “De Harmonie” les te nemen en/of in een van de orkesten mee te spelen, dan ben je van harte welkom als lid. Er is de mogelijkheid om een aantal proeflessen te nemen of een (paar) keer een repetitie bij te wonen en/of mee te spelen en vervolgens te beslissen of “De Harmonie” bij jou past.

Meer informatie over (proef)lessen kun je vinden op onze lessenpagina. Als je lid wilt worden en/of een repetitie bij wilt wonen, stuur dan een mail naar het bestuur. Het inschrijfformulier voor “De Harmonie” kun je hier vinden en kun je inleveren bij het bestuur. De Stedelijke Muziekvereiging “De Harmonie” Wageningen hanteert de privacy policy zoals deze te vinden is bij Praktische Informatie.

De jaarcontributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  Dit kan per jaar vooraf betaald worden maar ook in maandelijkse termijnen, na het tekenen en afgeven van een incassomachtiging. Er geldt bovendien een ‘”activiteitentoeslag” van € 60,- per jaar (€ 30,- voor jeugd). Deze kan geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend door deelname aan acties die door de vereniging worden georganiseerd.

Sommige instrumenten zijn bij ons te huur. Dit kost € 7,50 per maand.

Rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

Wij hopen dat je je snel thuis voelt en lang actief blijft bij “De Harmonie” !

Meer informatie over lid worden: Gerda Baggermans, 0318-636649  06-44206368 of jeugd@harmoniewageningen.nl

Opzeggen

Opzegging als bedoeld in artikel 10 sub a kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. De termijn van opzegging bedraagt ten minste één maand. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een verenigingsjaar (31 juli). Dit betekent dat u lidmaatschap blijft betalen tot het einde van het verenigingsjaar.