Lid worden

Lidmaatschap

Lijkt het je leuk om bij de “De Harmonie” les te nemen en/of in een van de orkesten mee te spelen, dan ben je van harte welkom als lid. Er is de mogelijkheid om een aantal proeflessen te nemen of een (paar) keer een repetitie bij te wonen en/of mee te spelen en vervolgens te beslissen of “De Harmonie” bij jou past.

Meer informatie over (proef)lessen kun je vinden op onze lessenpagina. Als je lid wilt worden en/of een repetitie bij wilt wonen, stuur dan een mail naar het bestuur. Het inschrijfformulier voor “De Harmonie” kun je hier (opent in nieuw tabblad) vinden en kun je inleveren bij het bestuur.

De jaarcontributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  Dit kan per jaar vooraf betaald worden maar ook in maandelijkse termijnen, na het tekenen en afgeven van een incassomachtiging. Er geldt bovendien een ‘”activiteitentoeslag” (gereduceerd tarief voor de jeugd). Deze kan geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend door deelname aan acties die door de vereniging worden georganiseerd.

Kun of wil je niet meteen een eigen instrument aanschaffen? Sommige instrumenten zijn bij ons te huur.

Rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in Statuten en in het Huishoudelijk Reglement vind je hier (opent in nieuw tabblad). De Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie” Wageningen hanteert de privacy policy, zie hier (opent in nieuw tabblad).

Wij hopen dat je je snel thuis voelt en lang actief blijft bij “De Harmonie” !

Meer informatie over lid worden: Stuur een mailtje naar jeugd@harmoniewageningen.nl

Opzeggen van lidmaatschap

Opzeggen kan alleen door middel van een schriftelijke kennisgeving (e-mail) aan het bestuur. De termijn van opzegging is ten minste één maand en is alleen mogelijk tegen het einde van het verenigingsjaar (31 juli), met andere woorden, mocht je overwegen te stoppen, geef dat dan voor 1 juli aan. Als je te laat opzegt loopt je lidmaatschap gewoon weer een jaar door. In uitzonderlijke gevallen (bv een verhuizing buiten de gemeentegrenzen) kan het bestuur besluiten je dispensatie te geven en kan het lidmaatschap eerder gestopt worden.