Het Orkest

Het Orkest

Het Orkest staat onder leiding van Jurgen Nab

De Aanzet en Preludium

De Aanzet en Preludium

De Aanzet staat onder leiding van Gerda Baggermans, Preludium wordt gedirigeerd door Bert Baggermans

 

Corona Protocol

Lockdown

Vanwege de landelijke lockdown vindt er op het moment geen enkele activiteit plaats in het verenigingsgebouw. We hopen dat iedereen gezond blijft en thuis de muziek blijft voortzetten.

Vóór de lockdown hanteerden wij de volgende protocollen. Na de lockdown, als lessen en/of groepsrepetities weer mogelijk zijn, zullen wij onze protocollen natuurlijk aanpassen aan de laatste richtlijnen van het RIVM en de KNMO.

Coronamaatregelen bij “De Harmonie”

Bij “De Harmonie” staat de veiligheid van onze leden, docenten, ouders en bezoekers voorop. Daarom zijn er diverse maatregelen genomen op basis van advies van het RIVM en KNMO. Zo zijn er diverse aanpassingen gedaan in het gebouw en zijn er protocollen opgesteld voor de diverse activiteiten van de vereniging. Samen houden we muziek maken leuk en veilig!


RIVM-richtlijnen

 • volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
 • we wassen onze handen vaak en goed
 • we schudden geen handen
 • we hoesten in onze elleboog – we zitten niet aan ons gezicht
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten


Lessen

Protocol verantwoord naar een les/cursus/training  (sector cultuureducatie) voor muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten, zowel voor individuele  als groepslessen.

Na veel weken online lessen te hebben gegeven kan er met goedkeuring van RIVM en KNMO vanaf 28 april weer gestart worden met individuele lessen in het gebouw met inachtneming van de RIVM richtlijnen en onderstaande regels:

Voor de cursist/ouders

 • Volwassenen houden minstens anderhalve meter afstand van elkaar
 • Zie er op toe dat deelnemers/cursisten 1 voor 1 met anderhalve meter afstand van elkaar naar binnen/buiten gaan.
 • Voor de les, bij binnenkomst handen ontsmetten / goed wassen
 • Schud geen handen
 • Hoest in je elleboog en zit niet aan je gezicht.
 • Ouders wachten in andere ruimte of buiten maar kom zo veel mogelijk alleen.
 • Docent maakt na afloop contact punten schoon en stukje vloer waar is lesgegeven.
 • -Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • – Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 • -Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor de docenten

 • Houd 1,5 meter afstand. Zie er op toe dat dit ook gebeurt bij binnenkomst/naar buiten gaan. Er wordt gewerkt op afspraak.
 • Was vaker je handen. 
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, zit niet aan je gezicht.
 • Zie er op toe dat deelnemers/cursisten 1 voor 1 met anderhalve meter afstand van elkaar naar binnen/buiten gaan.
 • zie er op toe dat cursisten/deelnemers zich aan de regels houden, spreek hen er op aan wanneer dit niet gebeurt.
 • Er zijn max 3 personen in het gebouw aanwezig.
 • Maak contactpunten en vloer schoon waar is lesgegeven na afloop. 
 • Laat deuren open
 • Gebruik enkel de wegwerpbekers en doekjes
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).-
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.


Groepsrepetities

Protocol repetities met maximaal 30 personen

Met goedkeuring van RIVM en KNMO kan vanaf 1 juni weer gestart worden met repetities in het verenigingsgebouw met inachtneming van de volgende voorschriften:

Voor leden/ouders

 • Houd je aan de algemene richtlijnen van het RIVM
 • Er wordt geregistreerd wie aanwezig is. Voorinschrijving is noodzakelijk, er worden maximaal 30 personen toegelaten. De dirigent geldt als personeel en is niet één van de 30
 • Het bestuur wijst per repetitie een toezichthouder aan, deze leidt alles in banen en ziet erop toe dat alle voorschriften nageleefd worden
 • Voor en na de repetitie wordt de zaal gelucht
 • Ga thuis nog even naar het toilet
 • Neem zelf wat te drinken mee
 • Arriveer kort voor de repetitie, bij binnenkomst wordt nogmaals gecheckt of je geen klachten hebt
 • Stal je fiets anderhalve meter van elkaar, houdt rekening met de doorgang van anderen
 • Zie erop toe dat je één voor één met tenminste anderhalve meter naar binnen gaat
 • De kapstok wordt niet gebruikt, je jas hang je over je stoel
 • Bij binnenkomst handen goed wassen of desinfecteren
 • Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aangehouden. Alle benodigdheden, zoals stoelen worden vooraf klaargezet en dienen na afloop gedesinfecteerd te worden. Stoelen worden niet verschoven!
 • Volg bij binnenkomst de aanwijzingen van de toezichthouder, ga zo snel mogelijk op de toegewezen stoel zitten. Je instrumentenkoffer leg je naast je stoel
 • Condens moet worden opgevangen, er mag niet op de vloer gespetterd worden, breng een handdoekje mee. Uitblazen van vocht uit instrument moet voorzichtig (zonder kracht) gebeuren
 • Ruil geen instrumenten, accessoires, lessenaars en ander materiaal.
 • Tot het einde van de repetitie blijft iedereen zitten, de toezichthouder geeft aanwijzingen over het verlaten van de zaal. Hierbij gelden uiteraard weer de gebruikelijke afstandregels
 • Verlaat zo snel mogelijk het terrein van “De Harmonie”
 • Wanneer je buiten het hek eventueel (op gepaste afstand) nog even een woord met iemand wil wisselen, doe dat dan zo dat anderen die het terrein verlaten dit op tenminste anderhalve meter afstand kunnen doen
 • Twee in overleg door de toezichthouder aangewezen personen maken na afloop alle stoelen en contactpunten schoon. Tegelijkertijd wordt de zaal goed gelucht. Bij langere repetities wordt de zaal tussendoor ook gelucht. In die periode dient iedereen, met inachtneming van 1,5m afstand, de zaal te verlaten.


Bar, pauze en toilet

Vanaf 1 juli was het weer toegestaan om de bar te draaien, in het najaar is de horeca gesloten, en dus ook onze bar. Mocht deze weer open kunnen, dan werken wij met inachtneming van het volgende protocol:

 • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM
 • Blijf alert op de 1.5m afstand tijdens het wachten en pauzeren
 • Degenen die het dichtst bij de bar en looproute zitten bestellen eerst
 • Bestel en betaal aan de korte kant van de bar
 • Betaal via de streepkaart of contactloos met PIN
 • Loop via de lange kant van de bar om je drankje op te halen
 • We gebruiken wegwerp bekers/rietjes/roerstaafjes
 • Ga bij voorkeur naar buiten om pauze te houden, via de hoofdingang
 • Als je binnen wilt pauzeren, loop dan buitenom en kom via de achterdeur binnen. Ga op je eigen stoel zitten en laat deze op zijn plek
 • Gooi je afval weg, breng lege flesjes naar het daarvoor bedoelde dienblad
 • Moet je naar het toilet? Desinfecteer deze en alle contactpunten na gebruik met de beschikbare desinfectiemiddelen