Contact

Adres

Nudepark 175
6702 DZ Wageningen

Bestuur

bestuur@harmoniewageningen.nl

Financiële zaken

penningmeester@harmoniewageningen.nl

Opleiding

Gerda Baggermans

jeugd@harmoniewageningen.nl

Aanmelden nieuwe leden

Jolanda Buter
Secretaris
bestuur@harmoniewageningen.nl

Verhuur/verenigingsgebouw

Almer van Belzen
tel: 06-45774053
verhuur@harmoniewageningen.nl

Donateurs en schenkingen

vrienden@harmoniewageningen.nl