Club van 100

Wilt u meedoen met de Club van 100? 
U kunt een deelnameformulier downloaden, of direct online invullen.


Ziet u ook het belang van een dynamische harmonievereniging in Wageningen, gemaakt door en voor Wageningen, om toon te zetten in de gemeenschap? Sluit u aan bij de Club van 100!

Wij vragen bewoners en bedrijven in Wageningen e.o. om als vriend bij te dragen aan hun stedelijke muziekvereniging. De droom van de vereniging is om ook over 50 jaar nog een prominente rol in het Wageningse muziekleven te kunnen spelen! Om die droom in de komende jaren werkelijkheid te maken hebben we nieuwe vrienden nodig! We zijn op zoek naar minimaal 100 personen of instellingen die onze vereniging financieel willen steunen; zij zullen onze vrienden Club van 100 zijn, een bouwsteen van onze droom.

Wie zijn wij?
Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie” Wageningen, kortweg “De Harmonie”, bestaat al meer dan 50 jaar. Onze vereniging is op 27 november 1963 ontstaan uit een fusie tussen “Het Stedelijke Muziekkorps” en “Ons Genoegen”. Deze verenigingen bestonden al veel langer; eigenlijk bestaat “De Harmonie” al meer dan een eeuw!

De Harmonie is op dit moment ongeveer 90 leden rijk, waarvan meer dan de helft jeugdleden zijn.

Wij hebben momenteel een harmonieorkest “Het Orkest” dat op hoog niveau speelt. Verder zijn er twee opleidingsorkesten “De Aanzet” voor beginners en “Preludium” voor meer gevorderde leerling muzikanten.

Wat is onze functie?

De Harmonie is zeer belangrijk om het Wageningse stadsleven muzikaal luister bij te zetten. Festiviteiten als Koningsdag, Bevrijdingsdag en het binnenhalen van Sinterklaas en uiteraard ook de Dodenherdenking op 4 mei krijgen een eigen muzikaal Wagenings karakter. Ook wijkfeesten zoals de Dag van het Hooilandplein of andere initiatieven die zich richten op een breed publiek kunnen rekenen op De Harmonie. Verder verzorgt De Harmonie concerten in o.a. theater Junushoff waarvoor een lage entreeprijs wordt gevraagd om bij te dragen in de kosten van zo’n concert.

De Harmonie speelt  heel diverse muziek: zowel de klassieke oude meesters als muziek uit vreemde culturen en moderne pop- en filmmuziek. Een breed publiek voelt zich bij ons thuis. Per jaar komen duizenden Wageningers en anderen luisteren naar De Harmonie en tientallen leerlingen vinden via de vereniging hun weg in de muziek. De muzikale klanken van De Harmonie bieden ontspanning en inspiratie als antwoord op het drukke dagelijks leven.

Onze vereniging vervult hierdoor een niet te onderschatten maatschappelijke, educatieve en sociale rol in de Wageningse gemeenschap. De Harmonie brengt mensen bijeen vanuit alle wijken, vanuit alle inkomensgroepen, leeftijdsgroepen en sociale achtergrond. Jong en oud zetten hun muzikale talent samen in. De toegang tot onze orkesten is zeer laagdrempelig en biedt voor een ieder de mogelijkheid om zijn/haar muzikale talenten te ontwikkelen. Elke speler vindt binnen onze vereniging een orkest dat op zijn/haar niveau musiceert. Diverse Wageningse jongeren hebben, met hun ervaringen opgedaan bij De Harmonie, de keuze gemaakt om van de muziek hun beroep te maken. Alleen al in 2012 hebben drie jonge leden van onze vereniging hun weg gevonden naar het conservatorium.

Wat is de Club van 100?
De Harmonie wil laagdrempelig blijven en wil daarom haar contributie zo laag mogelijk houden. Blaas- en slagwerkinstrumenten zijn echter kostbaar in aanschaf en onderhoud. Een vereniging als de onze kan dan ook niet alleen bestaan van contributies.

Wie zich aanmeldt voor deze “Club van 100”, doneert jaarlijks een bedrag van minimaal € 50,= (vijftig euro) aan De Harmonie. Daar staat natuurlijk ook iets tegenover:

– een uitnodiging met één vrijkaart voor al onze eigen concerten

– plaatsing van uw logo en/of naam in programmaboekjes en op onze website (met een link naar uw eigen website) tegen betaling van een gereduceerd tarief;


Wilt u meedoen met de Club van 100? 
Graag bespreken wij het lidmaatschap van de CLUB VAN 100 met u. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@harmoniewageningen.nl. Het deelnemerformulier kunt u hier vinden als download, en hier als u het direct online wilt invullen.

We horen graag van u. In ons nog steeds welvarende land kan en mag het toch niet zo zijn dat De Harmonie in haar voortbestaan wordt bedreigd, niet in het minst vanwege haar maatschappelijk belang!