Het Orkest

Het Orkest

Het Orkest staat onder leiding van Jurgen Nab

De Aanzet en Preludium

De Aanzet en Preludium

De Aanzet staat onder leiding van Gerda Baggermans, Preludium wordt gedirigeerd door Bert Baggermans

 

Contact

Bestuur

1 e voorzitter: Vacant
2 e voorzitter / PR: Maritza van Dop
1 e secretaris: Tijn van de Peppel
2 e secretaris: Vacant
1 e penningmeester: Hans Overdijkink
2 e penningmeester: Linda Kodde
Jeugd / Opleiding: Gerda Baggermans

Bezoekadres

Nudepark 175
6702 DZ Wageningen

Postbus

Postbus 91
6700 AB Wageningen

Bestuur

bestuur@harmoniewageningen.nl

Financiële zaken

penningmeester@harmoniewageningen.nl

Opleiding

Gerda Baggermans
tel: 0318-636649 / 06-44206368
jeugd@harmoniewageningen.nl

Aanmelden nieuwe leden

Tijn van de Peppel
Secretaris
bestuur@harmoniewageningen.nl

Verhuur/verenigingsgebouw

Almer van Belzen
tel: 06-45774053
verhuur@webmasterharmoniewageningen-nl